4,30 / 5,0 basierend auf 187 Bewertungen

4,30 / 5,0 basierend auf 187 Bewertungen

Mein Account
Kostenloser Versand 🚚Personalisierte Geschenke 🎁
Suchen

Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn.)

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag


- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u in een uniforme bestelling één of meerdere goederen heeft besteld en deze uniform worden of worden geleverd

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Si, ik wil UG (beperkte aansprakelijkheid), Berswortschanze 11, 45329 Essen, telefoonnummer: +49 (0) 201458696 08 , E-mailadres: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw herroepingsrecht uitoefent, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). ), die onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, moeten worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.


Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U heeft de goederen onmiddellijk bij ons en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract om te worden geretourneerd of overhandigd. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Redenen voor uitsluiting of vervallen

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten


- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarover de ondernemer heeft geen invloed;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn om te worden teruggezonden als hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Aan Si, ik wil UG (beperkte aansprakelijkheid), Berswortschanze 11, 45329 Essen, e-mailadres: [email protected]:

- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) /
de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)
- Adres van de consument (en)
- Handtekening van de consument (en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)
- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.