4,30 / 5,0 basierend auf 187 Bewertungen

4,30 / 5,0 basierend auf 187 Bewertungen

Mein Account
Kostenloser Versand 🚚Personalisierte Geschenke 🎁
Suchen

Voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u met ons als leverancier (Si, I will UG (beperkte aansprakelijkheid)) sluit via de website www.si-ich-will.de. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van uw eigen algemene voorwaarden, indien van toepassing, tegengesproken.

(2) Een consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch zelfstandig zijn. Een ondernemer is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of een juridisch partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in zijn onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving staan ​​vermeld.

(3) Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagentjessysteem:
De goederen die bedoeld zijn om te kopen, worden in de "winkelwagen" geplaatst. Met de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendvoorwaarden, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de overzichtspagina van de bestelling.
Als u een direct betalingssysteem (bijvoorbeeld PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtpagina in onze online winkel geleid of u wordt eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende directe betalingssysteem, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. U wordt dan teruggeleid naar de besteloverzichtspagina in onze online shop.
Voordat u de bestelling plaatst, heeft u hier de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug" -functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
Door het plaatsen van de bestelling via de knop "Kopen", verklaart u zich juridisch bindend met het aanbod, waarmee het contract tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U dient er dus voor te zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en in het bijzonder niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Individueel ontworpen goederen

(1) U bezorgt ons uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van het contract de juiste informatie, teksten of bestanden die nodig zijn voor de individuele vormgeving van de goederen via het online bestelsysteem of per e-mail. Onze mogelijke specificaties over bestandsformaten moeten in acht worden genomen.

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens over te dragen waarvan de inhoud de rechten van derden schendt (in het bijzonder auteursrechten, naamgevingsrechten, merkrechten) of bestaande wetten schendt. U vrijwaart ons uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden die in deze context worden ingediend. Dit geldt ook voor de kosten van de juridische vertegenwoordiging die hiervoor nodig zijn.

(3) Wij controleren de verzonden gegevens niet op juistheid en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten.

§ 4 Bijzondere afspraken over de aangeboden betalingswijzen

(1) Betaling op factuur via Klarna Duitsland
In samenwerking met Klarna (http://www.klarna.com/) bieden wij u als betalingsmogelijkheid aankoop op rekening aan. De betalingstermijn bedraagt ​​14 dagen na factuurdatum. De factuur wordt opgemaakt wanneer de goederen worden verzonden en verzonden per e-mail of samen met de goederen. De betaling wordt gedaan aan Klarna. Houd er rekening mee dat de Klarna-factuur alleen beschikbaar is voor consumenten. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms//de_de/invoice?fee=0.00).

Kennisgeving inzake gegevensbescherming
Klarna controleert en evalueert uw gegevens en wisselt, indien er een gerechtvaardigd belang en reden is, gegevens uit met andere bedrijven en kredietinstellingen. Uw persoonlijke gegevens zullen in overeenstemming zijn met het van toepassing zijnde
Gegevensbeschermingsvoorschriften (http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy) en behandeld volgens de informatie in de Klarna gegevensbeschermingsvoorschriften.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het vorderingen betreft uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 6 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij aflevering op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade te controleren en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de expediteur te melden. Doet u dit niet, dan heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 7 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover daarmee de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten van de zakelijke relaties met ons en de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, op voorwaarde dat u geen consument bent maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht. Hetzelfde geldt als u geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of de EU of als uw woon- of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank in een andere juridische plaats van jurisdictie blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
II Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

Si, ik wil UG (beperkte aansprakelijkheid)
Berswortschanze 11
45329 Essen
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 201458696 08
E-mail: [email protected]


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. Informatie over de totstandkoming van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctie-opties worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Sluiting van het contract" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. We slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat de bestelling via het online winkelwagentjessysteem wordt geplaatst, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail aan u toegezonden.

4. Essentiële kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten zijn te vinden in het betreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingswijzen

5.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet bij de aankoopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden afzonderlijk getoond tijdens het bestelproces en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is beloofd.

5.3. Als de levering wordt gedaan naar landen buiten de Europese Unie, kunnen we extra kosten maken waarvoor we niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldtransactiekosten (transfer- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die u moet dragen. .

5.4. Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling is geïnitieerd buiten de Europese Unie.

5.5. De voor u beschikbare betalingsmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

5.6. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsaanvragen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod.

6.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde beschadiging van het verkochte artikel tijdens verzending alleen op u wordt overgedragen wanneer de goederen worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of niet verzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf heeft laten uitvoeren dat niet door de ondernemer is genoemd of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

7. Wettelijke garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie" -bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in IT-recht en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk bij waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

laatste update: 30/10/2020